Freitag, 30. Oktober 2020
1. Mannschaft 2009/10 41344
1. Mannschaft 2011/12 Geschrieben von Burkhard Schulte 10624
1. Mannschaft 2012/13 Geschrieben von Jörg Klems 8275
1. Mannschaft 2014/15 7038
1. Mannschaft 2016/17 Geschrieben von Burkhard Schulte 8538
1. Mannschaft 2018/19 Geschrieben von Burkhard Schulte 4676
2. Mannschaft 2010/11 28953
2. Mannschaft 2011/12 Geschrieben von Burkhard Schulte 8512
2. Mannschaft 2012/13 6072
2. Mannschaft 2014/15 6457